Speciale vakkenIn de onderbouw krijg je science. Dit is een technisch vak waarbij je in een groepje dingen ontwerpt en gaat bouwen. Je gaat naar NEMO in Amsterdam en bouwt met je klas een science center op school, voor een groot publiek met echt werkende onderdelen.

In de brugklas heb je één uur in de week een keuzewerkuur. Je kunt daarin extra ondersteuning krijgen voor vakken als Nederlands, Engels, Frans en wiskunde. Als je geen ondersteuning nodig hebt, kun je Spaans kiezen of sterrenkunde!

In de vwo-Xtra klas krijg je Latijn. In dat vak kun je ook examen doen. Om in de voetsporen van de Romeinen te treden, maken de Latinisten van de bovenbouw een reis naar Rome. 

Bijzondere examenvakken zijn informatica en IT & Design. Je leert programmeren, games maken, robotica en werken met een 3D-printer.

In 4 havo kun je de Griftland Businessclass doen en een eigen bedrijfje starten.
Alle leerlingen kunnen kiezen voor eindexamen in creatieve vakken als muziek, tekenen en handvaardigheid.